Ürünlerimiz

Epigenetik Analizler

Epigenetik Analizler

Biyolojik Yaş Tayini

Biyolojik Yaş Tayini

Genetik Analizler

Genetik Analizler

Kişinin genetik yapısına özel Diyet önerileri

Kişinin genetik yapısına özel diyet önerileri

Kişinin genetik yapısına özel Spor programı

Kişinin genetik yapısına özel spor programı

Healthy

Healty Age

Kronolojik yaş bireyin doğum tarihinden itibaren hesaplanan takvim yaşı olup, bedenin fonksiyonel olarak değerlendirildiği yaşı ise biyolojik yaş olarak tanımlanır. Aynı kronolojik yaşa sahip bireylerin, bireysel olarak biyolojik yaşlanma oranlarında belirgin farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu kapsamda biyolojik yaş, vücut dokularının ve bir bütün olarak organizmanın işlevsel durumunu ve ayrıca yaşa bağlı gelişebilecek olası hastalıklar hakkında fikir sahibi olabilmeyi sağlamaktadır. Bireylerin biyolojik yaşını belirleyen biyobelirteçlerden biri olan epigenom, çevresel etmenlerin (yaşama biçimi, uyku düzeni, fiziksel aktivite, stres gibi) DNA üzerinde yarattığı geri dönüştürülebilir kimyasal modifikasyonlar ile değişebilmektedir. DNA metilasyon paternlerinin değişiminin yaşlanmayla olan yakın ilişkisinin araştırılmasının ardından artık insan yaşlanmasını yönlendiren temel mekanizmalardan olduğu bilinmektedir.

Bireyler yaşlandıkça, hücrelerde ve dokularda meydana gelen bir dizi moleküler değişiklik olduğu iyi bilinmektedir. DNA metilasyon paternlerinin değişiminin yaşlanmayla olan yakın ilşkisinin araştırılmasının ardından artık insan yaşlanmasını yönlendiren temel mekanizmalardan olduğu bilinmektedir. Epigenetik saat olarak da bilinen yaşlanmanın epigenetik biyobelirteçleri, DNA metilasyon ölçümleri kullanılarak geliştirilmiştir ve spesifik olarak 'DNA metilasyon yaşı' olarak tanımlanmaktadır. Bu durum farklı yaş dilimlerindeki bireylerde doğru bir yaş tahmini sağlayarak kronolojik yaşlarından önemli sapmalar gösteren bireylerin hastalıklara yatkınlıklarının tanımlanmasına olanak sağlamıştır. DNAm biyobelirteçlerinin belki de en heyecan verici özelliği, epigenetik değişikliklerin tersine çevrilebilir olmasıdır, bu da DNAm yaş tahminlerinin yaşlanma karşıtı yapılacak müdahaleleri ve uygulamaların belirlenmesinde faydalı olabileceğini göstermiştir.